Referanser


Vurdering av Simcare sitt kurskonsept ”AkuttMedisinsk Trening med simulator” (AMTs)


Underteikna har vurdert kurskonseptet til SimCare gjennom vurdering av bakgrunnsinformasjon om firmaet og grunnide, skriftleg dokumentasjon av kursa  og pedagogisk opplegg, og ved personleg deltaking som observatør ved gjennomføring av kurs.
Kurskonseptet med teoretisk gjennomgang og vekt på praktiske øvingar og samhandling, bygger på tilrådingar frå NRR, og er i samsvar med fokus på samhandling i den akuttmedisinske kjeden.
Innhaldet har eit solid fagleg nivå, og den pedagogiske gjennomføringa var god.
Bruken av topp moderne teknologi som SimMan 3 var relevant for aktuelle problemstillingar, og var utnytta på ein god måte. Fokus var ikkje på teknologien, men å utnytte den til å skape realistiske læringsscenarier.
Kurset bør kunne gje relevant teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheiter samt god trening i samhandling for deltakarane.

Ålesund 12. April 2010


Torstein Hole, MD, PhD, FESC
Spesialist i indremedisin og hjartesjukdomar
Hole Konsult
Address: Skåtalia 18, 6010 Ålesund, Norway
Phone: +47 93 42 10 02
Fax: +47 70 15 39 41
E-mail: Torstein.hole@mimer.no

 

Referanse fra legekontor

Vi ved Volda legesenter har hatt gleden av få oppleve kurset Akutt Medisinsk Trening med Simulator (AMTs). I en travel hverdag er det lett å glemme å ta på alvor behovet for stadig opplæring, repetering og trening på de prosedyrene det forventes at vi som helsepersonel skal mestre. Kurset som Simcare holdt for alt personell ved legesenteret ga oss nettopp slik trening. Gjennom enkel, men nyttig repetisjon av HLR, både teroretisk og praktisk fikk vi frisket opp gammel kunskap.

Under trening med avansert simulator fikk vi testet og erfart hvordan vi som gruppe, sammen kunne løse avanserte problemstillinger under stressend forhold. Vi hadde en veldig lærerik ettermiddag og har fått insiprasjon til å ivareta disse feridighetene også i årene fremover og ser for oss å benytte en likende metode også i fremtiden.
 

Dagleg leiar Volda legesenter
Bent Ingebrigtsen,
Smalebakken 22
6100 Volda
Tlf+47 97666520

 

 

Referanse fra veftsindustri

"SimCare er vår foretrukne leverandør av tjenester innenfor gjennomføring av førstehjelpsøvelser og kompetanseheving av vårt industrivernpersonell.
Instruktørene er kunnskapsrike og engasjerte og de har moderne utstyr til bruk under øvelsene. De tilpasser seg vårt behov slik at kurs og øvelser blir rettet mot våre utfordringer".

Oddbjørn Dimmen
Industrivernleder
Rolls-Royce Marine Propulsion - Ulsteinvik