Kurstilbud

AkuttMedisinsk Trening med simulator (AMTs)

Aktiviteten foregår på deltakernes arbeidsplass. Et legesenter, legevakt eller akuttmottak. Alle yrkesgruppene som arbeider her er med på treningen. Kursdeltakerne trener i grupper på å undersøke, varsle/rapportere og behandle pasient med akutt livstruende sykdom/skade.

Les mer om AMTs

SamHandlingsTrening med simulator (SHTs)

Konsepter simulerer pasientens (Sim Man 3G) møte med flere enheter i den akuttmedisinske/medisinske kjeden, fra kommunen via AMK og Ambulanse til Akuttmottak.

Les mer om SHTs

DistriktsMedisinsk Trening med simulator (DMTs)

Konseptet er tilpasset behovet for trening av personell som skal gjennomføre samhandlingsreformen i praksis.

Les mer om DMTs

Hjertestarterkurs

Å bruke en halvautomatisk hjertestarter er isolert sett ikke vanskelig. Men, hvis en person i din nærhet plutselig og uventet faller om med hjertestans, er utfordringen stor. Da er det godt å kunne iverksette tiltak som er riktige og kanskje livreddende.

Les mer om hjertestarterkurs

Grunnkurs Industrivern

Kurset arrangeres for ansatte som skal innlemmes i bedriftens Industrivern.

Les mer om grunnkurs industrivern

Industrivernøvelse

Mange bedrifter øver mye og godt, andre ikke, Vi kan gi dere en ny og annerledes opplevelse av disse øvelsene. 


Les mer om industrivernøvelse

Forsterket Førstehjelp

Gjelder bedrifter med industrivernklasse I og II. Forsterket førstehjelp / sanitet inngår som en av tilleggstjenestene som er forankret i lov om sivilforsvar og i egenbeskyttelsesforskriften. Det stilles utvidet krav til  teoretisk og praktisk kompetanse / øvelse.

Les mer om forsterket førstehjelp