SamHandlingsTrening med simulator (SHTs)

Varighet: 4 timer
 
Antall deltakere: 10 – 12 personer. Fordelt på team ved alle tre enheter.
 
Målgruppe er helsepersonell i hele den akuttmedisinske/medisinske  kjeden.
 
    •    Legekontor/Distriktsmedisinske senter.
    •    Legevakt.
    •    Ambulanse.
    •    Akuttmottak/AMK.

Øvingsmål:
    •    Undersøkelse, diagnostisering, varsling og rapportering.
    •    Behandling og observasjon av pasient.
    •    Ledelse, kommunikasjon og samhandling i og mellom medisinske enheter.
 
Kurset/treningen innledes ved Legekontor/legevakt. Disse presenteres for et ”case”. Personellet skal følge sine prosedyrer for pasientbehandling. Ta opp anamnese, eventuelt å varsle og behandle.
 
Eksempel på case:
    •    Pasient med AMI.
    •    Hjertestans.
    •    Kirurgisk problemstilling.
    •    Som ved AMTs.
    •    Sub akuttemedisinske tilstander (KOLS m/forverring, moderat hjertesvikt. Etc).
 
Deltakerne ved alle legekontor/senter/legevakt får gjennomføre to scenariotreninger.
Det brifes og de – brifes. Pasienten skal rapporteres via AMK sentralen.
Ambulansen henter pasienten, mottar rapport og tar over ansvaret for pasienten som ved en reell situasjon. Observerer og rapporterer. Og eventuelt behandler etter delegering. Personellet brifes av instruktør før pasienten hentes hos legekontor. De – brifing foretas før personellet i akuttmottak overtar ansvaret for pasienten.

I akuttmottak undersøkes og behandles pasienten av medisinsk/kirurgisk team. Relevante undersøkelser forordnes og utføres. Teamet/legen (e) avgjør på hvilket nivå pasienten skal behandles og utredes i fortsettelsen.

Kurset er avtalt med alle enheter om tid og sted.
Det starter hos legevakt eller legekontor. Og avsluttes i akuttmottak.
Alle deltakere får anledning til ca 1 times scenariotrening med 3G Sim Man.
 
I tillegg til nevnte scenariotreningene og øvingsmomentene har konseptet som ambisjon å rette fokus på kommunikasjonen i og imellom enhetene. Etter godkjenning fra kursdeltakerne loggføres alt som gjøres og sies, slik dette materialet kan benyttes i de-brief.

Kontakt oss