Industrivernøvelse

Bedrifter med etablert industrivern i bestemt industrivernklasse, har spesifikke krav til øvelse for sitt industrivern. Dette er et ledd i kvalitetssikringen og internkontrollen.

Noen bedrifter arrangerer øvelser utover minstekravet, da de har erfart at dette er nødvendig for å opprettholde et velfungerende, tilpasset og engasjerende industrivern. Vi synes dette er positivt.

Når en ulykke av lite eller stort omfang rammer en arbeidsplass, har industrivernet og bedriftsledelsen iførste omgang ansvar for å ta hånd om situasjonen på en forsvarlig og målrettet måte. For å få dette til, må industrivernet øve jevnlig, utstyr og nødvendige ressurser på være på plass.

SimCare kan bistå med nytenking, nytt engasjement og energi i disse øvelsene.

SimCare har lang erfaring i kartlegging, tilpassing og gjennomføring av industrivernøvelser for bedrifter innen alle industrivernklasser.

SimCare tilpasser øvelsen i samarbeid med industrivernledelse, lokalt hjelpeapparat og Ålesund Brannvesen etter ønske.

SimCare bruker i tillegg til pasientsiumlator, markører ved større øvelser.

Sted:  Øvelsen arrangeres på egnet plass i bedriften.

Øvingsmoment:

  • varslingsrutiner ved ulykker, internt og eksternt
  • mobilisering og utrykning med nødvendig utstyr
  • sikring av skadested
  • insatsledelse
  • undersøke og starte behandling av pasient
  • ledelse, kommunikasjon, organisere, samhandle og rapportere
  • videofilm av scenarios til bruk i debrif etter øvelsen
  • gjennomgang av eget IV-utsyr og egne prosedyrer

Evaluering etter øvelsen.

Bedriften vil motta en rapport der vi punktvis beskriver øvelsedagen. Vi vil komme med forslag om endringer, tilføyinger i rutiner, utstyr, kompetanse osv.,  når vi mener det er behov for det.

Kontakt oss