Hjertestarterkurs

– Kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter

Defibrillator - Hjertestarter
HLR - Hjerte- Lunge Redning
DHLR - Hjerte- Lunge Redning med bruk av Defibrillator
Kurs varighet: 4 t.

Sted: Ved deltakernes arbeidsplass.

Rundskriv fra Sosial- og Helsedirektoratet – 02/2008 ”krav til bruk av defibrillator”.

www.shdir.no

Konklusjon: Du trenger ikke ha delegering fra lege for å bruke en halvautomatisk hjertestarter, men det settes krav til oppfølging og vedlikehold av utstyr og kompetanse.

Å kunne bruke en halvautomatisk hjertestarter inngår som livreddende førstehjelp.


Læremål:
Være trygg i håndtering at hjertestarteren og tilhørende utstyr. Kunne bruke denne i en stresset situasjon på en trygg og sikker måte både for deg selv og andre.

SimCare vektlegger team-/samarbeids trening og kommunikasjon. Lang erfaring innen akuttmedisinsk arbeid ligger til grunn for vårt konsept – Grunnkurs DHLR.   Vi følger anbefalinger gitt av norsk resuscitasjonsråd  (norsk gjenopplivningsråd) når vi gjennomfører kurset. Dette er retningslinjer som anbefales både nasjonalt og internasjonalt. Retningslinjene revideres hvert 5 år.

www.nrr.org

Å bruke en halvautomatisk hjertestarter er isolert sett ikke vanskelig. Utfordringen er å håndtere stress, utføre prosedyren med hjertestarteren og HLR (hjerte-/lunge redning), varsle 113, kommunisere og samhandle på en måte som øker sjansene for overlevelse hos den rammede. I tillegg til teoretisk kunnskap, mener vi at praktisk trening i team skaper trygghet og følelse av mestring.

Prosedyrene er enkle, men undersøkelser viser at vi må trene jevnlig, helst flere ganger årlig for å klare å håndtere stresset og arbeidsoppgavene i en reell situasjon.

Vi ønsker å gjennomføre kurset på en effektiv måte for bedriften, og har utarbeidet et konsept der dette er mulig.

Kontakt oss