Historikk

Høsten 2008 å etablere foretaket Simcare. Ideen var å utvikle et ambulant kurs/treningskonsept der vi kombinerte praktisk trening med relevant teori. Våren 2005 avsluttet vi en prosjektperiode. Samme høst gjennomførte vi det første kurset ”AkuttMedisinsk Trening med simulator” (AMTs) for målgruppen ”Leger og annet helsepersonell ansatt ved legekontor”. Når vi skriver mai 2010 har vi gjennomført ca 200 AMTs kurs for helsepersonell i praktisk talt hele Norge. Vi benytter oss av siste generasjons pasientsimulator, SimMan 3G. Dette verktøyet kombinert med vår kliniske kompetanse danner grunnlaget for målrettet og effektiv trening av helsepersonell.  Nå sitter vi med unike kunnskaper om nivået på den akuttmedisinske/medisinske beredskapen i våre målgrupper.

I løpet av fjoråret laget vi to nye kurs som er bygget på samme malen som AMTs. Forskjellen er at disse ikke er ment bare å trene personell i en medisinsk enhet (for eksempel legevakt), men de gir muligheter for å trene forflytning av pasient fra primærhelsetjenesten via ambulanse/AMK til akuttmottak i sykehus. Ett av disse kursene gir i større grad Legen mulighet til trening i å undersøke pasienten, stille diagnose og i samhandling med personell i spesialisthelsetjenesten kan de avgjøre på hvilket nivå pasienten bør/kan behandles.

I januar 2010 var Simcare representert ved KS Hordaland sin strategikonferanse i Bergen. Temaet var hvordan avansert teknologi kan bidra i forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen. Budskapet var at våre kurs/treningskonsept kan være et bidrag for å øke den akuttmedisinske/medisinske kompetansen i primærhelsetjenesten. Vi mener at en generell kompetanseheving er en forutsetning for å kunne gjennomføre en slik reform på en forsvarlig måte. Vi har etter møtet i Bergen opprettet god kommunikasjon med personer som har som mandat å omsette gode intensjoner i samhandlingsreformen til praktisk handling.

Med utgangspunkt i kurskonseptene rettet mot helsepersonell har Simcare  utviklet kurs for industri med krav om industrivern. Her benyttes samme metode og verktøy (SimMan3G). Etter hvert har vi etablert gode avtaler med ledende bedrifter i vår region. Vårt mål for denne gruppen, som for tjenester i helsevesenet, er å etablere standarder for beredskap og samarbeide med bedriftene for å oppfylle disse. Simcare gjennomfører også kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter og livreddende førstehjelp til lag og organisasjoner.