Grunnkurs Industrivern

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon -  NSO -  er overordnet organ for Industrivernarbeid. De setter klare krav til organisering av Industrivern ved norske bedrifter. Bedriftenes industrivernberedskap bestemmes etter antall ansatte og hvilken produksjon som foregår ved bedriften. NSO har spesifikke krav og anbefalinger til industrivernet etter hvilken beredskapsklasse bedriften befinner seg i. NSO sine krav er forankret i lov om Sivilforsvar §§ 41, 41 a og 48 og egenbeskyttelsesforeskriften §§ 3 jf. 5.

De medarbeidere som skal delta i industrivernet, skal ha gjennomført Grunnkurs Industrivern etter NSO sine krav og foreskrifter. Dette innebærer opplæring innen industrivern, brann, sanitet / førstehjelp og ulykkesforebygging. www.nso.no

SimCare arrangerer Grunnkurs IV i samarbeid med Ålesund Brannvesen.
 

Sted: Ålesund Brannstasjon, Volsdalen – Ålesund.
Tid:
Kurset går over 3 dager, totalt 24 timer.

Neste kurs arrangeres: Ta kontakt

Når en rekrutterer ansatte til industrivernarbeid eller bygger opp et industrivern, er det viktig å ha medlemmer som har engasjement og ønske om å bidra med sin kompetanse. Bedriftens ledelse har også ansvar for å tilrettelegge for godt industrivernarbeid og opplæring etter de krav som til enhver tid er gjeldende.

SimCare følger de krav til opplæring som er satt av NSO og arrangerer kursene med fokus på:

 • forstå sammenhenger

 • skape engasjement

 • få reell og nødvendig kunnskap

 • mye praktisk trening

SimCare bruker pasientsimulator i all undervisning innen sanitet / førstehjelp og i øvelse. www.laerdal.no

Dette gjør opplæringen og øvelsen svært realistisk. Deltakerne utfordres og de tilegner seg kunnskap og erfaring på realistisk og forståelig vis. Vi har fokus på:

 • Undersøkelsesmetoder

 • livreddende førstehjelp

 • stressmestring

 • Kommunikasjon

 • Ledelse og samhandling


Ålesund Brannvesen sin kursavdeling er svært konkrete på sine læremål for sin del av kurset.  De vektlegger praktisk trening og har et nytt og innholdsrikt kurskonsept.

Grunnkurs industrivern bygger på blant annet følgende temaer:

 • Industrivernets oppbygging og organisering 

 • Engasjement i IV arbeid

 • Sikkerhet i industrien

 • Brann- og ulykkesforebyggende arbeid 

 • Brannkjemi og brannutvikling i praksis

 • Slukketeknikk

 • Elektriske brannårsaker

 • Opptreden på skadestedet 

 • Varsling 

 • Livreddende førstehjelp 

 • Sirkulasjonssvikt 

 • Hjerte- og lungeredning 

 • Brannskader 

 • Forgiftning 

 • Mental førstehjelp 

 • Akutte sykdommer 

 • Praktiske øvelser/kombinert brann og førstehjelp

 Kurset avsluttes med evaluering og utdeling av kursbevis.