Forsterket Førstehjelp

SimCare planlegger og gjennomfører denne type opplæring i samarbeid med bedriftens ledelse og industrivernleder. Vi sørger for god og relevant teoretisk og praktisk kunnskap. Tilsammen settes kunnskapen i en sammenheng av logisk og gjennomførbar scenarios.

SimCare kan være veileder med hensyn til hjelpemidler som er nødvendig og relevante for riktig innsats hvis ulykke intreffer.

SimCare bruker i tillegg til pasientsimulator også markører ved behov.

Muligheten for  realistiske og engasjerende øvelser ved bruk av pasientsimulator:

  • bruke halvautomatisk hjertestarter
  • re-sertifisering i bruk av dette utstyret
  • simulere store blødninger
  • klem-strøm- og brannskader
  • pasientsimulatoren er trådløs og brukes i forflytningstrening med og uten båre
  • innsatspersonell fører vanlig dialog med "pasienten"
  • pasientsimulatoren puster, har følbare pulser, m.m.

Øvingsmoment:

  • samarbeid mellom andre grupper iindustrivernet, bedriftsledelse og personell i andre tilleggstjenester
  • opprette og organisere samlingsplass
  • kommunikasjon og samarbeid med eksternt innsatspersonell

I tillegg kommer alle øvingsmomentene som inngår i kurset "Industrivernøvelse"

Evaluering gjennomføres etter øvelse.

Rapport følger til bedriften i etterkant.

Kontakt oss