DistriktsMedisinsk Trening med simulator (DMTs)

Varighet: 4timer.

Antall deltakere: Tilsvarende ett eller to diagnostiserings og behandlingsteam i Distriktsmedisinske senter.

Målgruppe:

• Behandlings team i distriktsmedisinske senter.

Kursplan:

• Gjennomgang av relevant teori.
• Del – øvelse med vektlegging på øvingsmoment i scenariotreningen.
• Brifing – hovedøvelse, scenariotrening med Sim Man 3G.
• De – brifing – ny scenariotrening.

Øvingsmål:

• Diagnostisering og behandling av pasient i DMS
Gjennom relevante undersøkelser.
Slik som:

- Auskultering
- Måle ventilasjon, blodtrykk, puls
- Ta E.K.G
- Vurdering av respiratoriske og sirkulatoriske funn
- Ta røntgenundersøkelser og blodtrytt (Sim man 3G gir muligheter for dette)
- Etabler intravenøs tilgang.
- Starte behandling

Samhandling og kommunikasjon i teamet og med personell på høyere nivå for å avgjøre behandlingstiltak og vurdere om pasienten skal behandles i DMS eller overflyttes til sykehus.
Sim man 3G med programvare gir muligheter for å skape en øvings og treningsarena som er lik en reel situasjon. Simulatoren gir samtidig muligheter for å loggføre det som blir sagt og utført i et scenario. Dette kan gjennomgås med deltakerne i de brif. Sammen kan kursholdere og deltakere definere en god prosedyre for behandlingen.

Kontakt oss