AkuttMedisinsk Trening med simulator (AMTs)

Varighet: 4 timer.
 
Maksimalt antall deltakere per kurs: 10 personer.
 
Målgrupper er helsepersonell med pasientkontakt ansatt ved:
 
    •    Legekontor/senter.
    •    Legevaktstjenester.
    •    Ambulansestasjoner.
    •    Akuttmottak.
 
Aktiviteten foregår på deltakernes arbeidsplass. Kursdeltakerne trener i grupper på å undersøke, varsle/rapportere og behandle pasient med akutt livstruende sykdom/skade.  
De som arbeider sammen til vanlig trener i team. Scenariotreningen tar utgangspunkt i målgruppens daglige rammebetingelser. Deltakerne får anledning til å øve på spesifikke ferdigheter. Sim Man 3G gir deltakerne anledning til å utføre behandlingen som ved en virkelig situasjon.
 
Eksempler på scenariotreninger:
 
    •    Pasient med AMI.
    •    Pasient med alvorlig allergisk reaksjon.
    •    Pasienter med pusteproblemer.
    •    Hjertestans.
 
Eksempler på øvingsmoment:
 
    •    Ledelse, kommunikasjon og samhandling.
    •    Luftveishåndtering.
    •    Venekanylering.
    •    Observasjon av vitale funksjoner.
    •    Rapportering
 
Kursplan
    •    Teori
    •    Del – øvelse med vektlegging på øvingsmoment i scenariotreningen.
    •    Brifing – hovedøvelse, scenariotrening med Sim Man 3G.
    •    De – brifing.

           Evaluering

 Kontakt oss