Ronald Båtnes, Intensivsykepleier

Tlf. +47 91 00 66 22
E-post: ronald@simcare.no

Utdannet intensivsykepleier
Simulatorinstruktør
Lang erfaring innen akuttmedisinsk arbeid
Arbeidende styreleder og medeier i SimCare