Ambulant treningskonsept

 Målgrupper:

  • Helsepersonell i den akuttmedisinske-/ medisinske kjeden.
  • Helsepersonell i kommunehelsetjenesten / distriktsmedisinske senter.
  • Bedrifter med industrivern.
  • Organisasjoner som ønsker beredskap i livreddende førstehjelp.
  • Opplæring i bruk av halvautomatisk hjertestarter og hjerte-lunge redning.

                                                                                                   SimMan 3G.

          SimCare - Care about people